Member Nation

POLAND, R. (since 1991)

 

Dowodztwo Generalne RSZ

Oddzial WF i Sportu

Ul. Swirki I Wigury 103/105

PL -00-912 WARSZAWA

POLAND

 

Chief of delegation

Colonel Tomasz Bartkowiak *

 

Delegates

Lieutenant-Colonel Slawomir Kowalski **

 

Tel

(48) 261 826 700 *

(48) 261 826 426 **

 

Mobile

(48) 602 359 095 *

(48) 602 359 095 *

 

 

Fax

(48) 261 825 360

 

E-mail

pol@milsport.one

cismpoland@ron.mil.pl

t.bartkowiak@ron.mil.pl *

 

SEARCH CISM