Member Nation

POLAND, R. (since 1991)

 

Dowodztwo Generalne RSZ

Oddzial WF i Sportu

Ul. Swirki I Wigury 103/105

PL -00-912 WARSZAWA

POLAND

 

Chief of Delegation

Colonel Tomasz Bartkowiak

 

Delegates

Lieutenant-Colonel Slawomir Kowalski

SEARCH CISM