Member Nation


POLAND, R. (since 1991)


 

Dowodztwo Generalne RSZ

Oddzial WF i Sportu

Ul. Swirki I Wigury 103/105

PL -00-912 WARSZAWA

POLAND

 

Chief of delegation

Colonel  Marek Oleszczuk *

 

Delegates

Major Tomasz Bartkowiak **

Major Slawomir Koitas ***

Captain Janusz Porzycz ****

 

Tel

(48) 261 826 700 *

(48) 226 825 694 **

(48) 261 826 426 ***

(48) 261 264 300 ****

 

Mobile

(48) 502 395 080 *

(48) 602 359 095 **

(48) 604 273768 ***

(48) 502 316 364 ****

 

Fax

(48) 261 825 360

 

E-mail

pol@milsport.one

cismpoland@ron.mil.pl

maaxolo@poczta.onet.pl *

tombartkowiak@wp.pl **

januszporzycz@02.pl ****

 

Skype

tombart78

SEARCH CISM